Course categories:


Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
Courses 
SLQ3562-01 TAJDID WA ISLAHinfo
ULT1112-06 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I (ISLAMIC AND ASIAN CIVILIZATION (PAPER 1))info
ULT1112-04 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I (ISLAMIC AND ASIAN CIVILIZATION (PAPER 1))info
SLQ4042-01 ULUM AL-QURAN (SCIENCES OF AL-QURAN)info
SLQ3222-01 QAWAID LUGHAH ARABIAH III (GRAMMAR OF ARABIC LANGUAGE III)info
SLQ3062-01 MANTIQ (LOGIC)info
SLQ4052-01 ULUM AL-HADITH (SCIENCES OF HADITH)info
SLQ1022-01 AQIDAH ISLAMIAH I (ISLAMIC THEOLOGY I)info
SLQ2422-01 KAEDAH MENGAJAR PENDIDIKAN ISLAM (TEACHING METHODS IN ISLAMIC EDUCATION)info
SLQ2212-01 QAWAID LUGHAH ARABIAH II (GRAMMAR OF ARABIC LANGUAGE II)info
SLQ2112-01 MANHAJ WA AL-TAFSIR (METHODOLOGY OF AL-QURAN INTERPRETATION)info
SLQ1532-01 NIZAM USRAH (ISLAMIC FAMILY SYSTEM)info
SLI5162-01 EKONOMI ISLAM (ISLAMIC ECONOMICS)info
SLI5122-01 AYAT WA HADISAL AHKAM II (JURISDIC QURANIC VERSES AND HADITH II)info
SLQ1012-01 AL-QURAN WA HIFZUH (AL-QURAN AND MEMORISATION)info
SLI5282-01 QIRAAH WA AL MAQAL III (READING AND WRITING ANALYSIS III)info
SLI5092-01 MANHAJ AL TAFSIR (METHODOLOGY OF AL-QURAN INTERPRETATION)info
UHW6022-01 FALSAFAH SAINS DAN PEMBANGUNAN SOSIALinfo
SLQ4602-01 ISLAM & ALIRAN PEMIKIRAN SEMASAinfo
SLQ1322-01 USUL FIQH Iinfo