Course categories

Fakulti Alam Bina394
Fakulti Kejuruteraan Awam229
Fakulti Kejuruteraan Elektrik240
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal339
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli180
Fakulti Sains483
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi119
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat235
Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia424
Fakulti Pendidikan230
Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial138
Ko-Kurikulum112
Miscellaneous9