Course categories

Fakulti Alam Bina164
Fakulti Kejuruteraan Awam152
Fakulti Kejuruteraan Elektrik216
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal328
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli232
Fakulti Sains411
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi127
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat204
Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia366
Fakulti Pendidikan262
Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial88
Ko-Kurikulum112
Miscellaneous17