Course categories

Fakulti Alam Bina371
Fakulti Kejuruteraan Awam254
Fakulti Kejuruteraan Elektrik416
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal607
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli383
Fakulti Sains975
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi291
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat314
Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia717
Fakulti Pendidikan543
Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial272
Ko-Kurikulum178
Miscellaneous22