Course categories:


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...23   (Next)
Courses 
SMA4013-01 AVIONIKS DAN INSTRUMENTASI (AVIONICS AND INSTRUMENTATION)info
SMA4112-01 STRUKTUR PESAWAT TERBANG I (AIRCRAFT STRUCTURES I)info
SMA4212-01 GETARAN DAN KAWALAN (VIBRATION AND CONTROL)info
SMA4232-01 MEKANIK PENERBANGAN (FLIGHT MECHANICS)info
SMA4313-01 AERODINAMIK (AERODYNAMICS)info
SMA4402-01 DINAMIK GAS (GAS DYNAMICS)info
SMA5123-01 STRUKTUR PESAWAT TERBANG II (AIRCRAFT STRUCTURE II)info
SMA5223-01 DINAMIK & KAWALAN PENERBANGAN (FLIGHT DYNAMICS AND CONTROL)info
SMA5412-01 SISTEM DORONGAN PESAWAT TERBANG (AIRCRAFT PROPULTION SYSTEM)info
SMA5513-01 REKABENTUK PESAWAT TERBANG I (AIRCRAFT DESIGN I)info
SMA5523-01 REKABENTUK PESAWAT TERBANG II (AIRCRAFT DESIGN II)info
SMA5812-01 EKONOMI PENERBANGAN (FLIGHT ECONOMICS)info
SMB 5663-01 PEMPROSES BAHANinfo
SMB4653-01 METALURGI FIZIKAL (PHYSICAL METALLURGY)info
SMB4663-01 SIFAT MEKANIK BAHAN (MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS)info
SMB4672-01 BAHAN TERMAJU (ADVANCED MATERIALS)info
SMB5613-01 PENCIRIAN.BAHAN & KAWALAN KUALITI (MATERIALS CHARACTERISATION & QUALITY CON)info
SMB5623-01 KAKISAN & PERLINDUNGAN PERMUKAAN (CORROSION & SURFACE PROTECTION)info
SMB5633-01 PEMPROSESAN BAHAN (MATERIALS PROCESSING)info
SMC3012-01 TEKNOLOGI AUTOMOTIF (AUTOMOTIVE TECHNOLOGY)info