Course categories:


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...20   (Next)
Courses 
SMA3002-01 ASAS AERONAUTIK (BASIC AERONAUTICS)info
SMA4013-01 AVIONIKS DAN INSTRUMENTASI (AVIONICS AND INSTRUMENTATION)info
SMA4112-01 STRUKTUR PESAWAT TERBANG I (AIRCRAFT STRUCTURES I)info
SMA4402-01 DINAMIK GAS (GAS DYNAMICS)info
SMA5123-01 STRUKTUR PESAWAT TERBANG II (AIRCRAFT STRUCTURE II)info
SMA5133-01 KAEDAH UNSUR TERHINGGA (FINITE ELEMENT METHOD)info
SMA5223-01 DINAMIK & KAWALAN PENERBANGAN (FLIGHT DYNAMICS AND CONTROL)info
SMA5323-01 TEKNOLOGI HELIKOPTER (HELICOPTER TECHNOLOGY)info
SMA5412-01 SISTEM DORONGAN PESAWAT TERBANG (AIRCRAFT PROPULTION SYSTEM)info
SMA5423-01 PEMBAKARAN TURBIN GAS & ROKET (GAS TURBINE & ROCKET COMBUSTION)info
SMA5513-01 REKABENTUK PESAWAT TERBANG I (AIRCRAFT DESIGN I)info
SMA5523-01 REKABENTUK PESAWAT TERBANG II (AIRCRAFT DESIGN II)info
SMA5822-01 PENGURUSAN PENERBANGAN (FLIGHT MANAGEMENT)info
SMB5643-01 REKABENTUK & PEMILIHAN BAHAN (MATERIALS SELECTIONS & DESIGN)info
SMB5652-01 KEJURUTERAAN PERMUKAAN (SURFACE ENGINEERING)info
SMC3233-01 DINAMIK AUTOMOTIF (AUTOMOTIVE DYNAMICS)info
SMC3942-03 MAKMAL AUTOMOTIF (AUTOMOTIVE LABORATORY)info
SME1013-01 PENGATURCARAAN UNTUK JURUTERA (PROGRAMMING FOR ENGINEERS)info
SME1013-02 PENGATURCARAAN UNTUK JURUTERA (PROGRAMMING FOR ENGINEERS)info
SME1013-03 PENGATURCARAAN UNTUK JURUTERA (PROGRAMMING FOR ENGINEERS)info