Course categories

Alam Bina387
Kejuruteraan Awam269
Kejuruteraan Elektrik444
Kejuruteraan Mekanikal692
Kejuruteraan Kimia & Kej. Sumber Asli462
Sains1110
Kejuruteraan & Sains Geoinformasi322
Sains Komputer & Sistem Maklumat383
Pengurusan & Pemb. Sumber Manusia763
Pendidikan645
Pusat Pengajian Islam & Pemb. Sosial341
Post-Graduate26
Miscellaneous50
Centre for Teaching & Learning (CTL)8